کنسرت شارلز آزناوور در تهران

در تاریخ ۱۶ شهریور سال ۱۳۵۰ (۷ سپتامبر ۱۹۷۱) شارلز آزناوور، خواننده بین المللی و ارمنی الاصل فرانسوی برای اجرای سه برنامه وارد تهران شد. کنسرت شب اول در هتل هیلتون و با حضور شهبانو فرح بنفع انجمن کمک به جذامیان اجرا شد. 

کنسرت شب دوم در انجمن ارامنه در خیابان شاه (جمهوری فعلی) و کنسرت شب سوم در سالن محمدرضا شاه پهلوی در خیابان ورزش (استادیوم ۷ تیر کنونی) اجرا شدند.

گوگوش هم در شب اول در کنار آزناوور در هتل هیلتون به اجرای برنامه پرداخت.

آزناوور چند بار دیگر نیز به ایران آمده بود. یکبار در فروردین ۱۳۴۱، بار دیگر در خرداد سال ۱۳۵۶ و یکبار دیگر هم برای فیلمبرداری فیلم "ده بومی کوچولو" که در اصفهان فیلمبرداری شده بود.