با پا برهنگان دوستی کن
آنان ریگی به کفش ندارند ...


- عکس و متن از تلگرام موسسه خیریه "روزبه" زنجان (همیاران روزبه)