تصویری بی‌ نظیر و اِستثنایی‌ از دانش آموختگانِ كالج آمريكايي در تهران؛​ ۱۲۹۷ خورشیدی ( سالِ ۱۹۱۸ میلادی).

از چپ: هاكوپيان، دكتر بويس نايب رئيس، دكتر جردن رئيس، برد معلم تاريخ و ادبيات.

کالج آمریکایی‌ها یکی از مراکزِ آموزشی معتبر و قدیمی شهرِ تهران است. این دبیرستان از نخستین نمادهای آموزشی در ایران است.

با ورود دکتر جردن به ایران و قرار گرفتن او به عنوان مدیر، مدرسه شاهد تحولی شگرف بود. در این سال، غیر از شش کلاس دبستان دو کلاس دبیرستان نیز به آن افزوده شد و به تدریج دبیرستان چهارکلاسه‌ای بوجود آمد و در سال ۱۲۹۲ خورشیدی (۱۹۱۳ میلادی)، با افزایش دو کلاس جدید، دوره ۱۲ ساله تحصیلی کامل گردید.