فیلم باز دوباره گول ما رو خوردید، برنده ۳ جایزه اسکار...!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
جایزه اول اسکار به کارگردانی زیبا و بی نظیر آیت الله خامنه ای....!
جایزه دوم با هنرپشه گی بی نظیر هاشمی رفسنجانی...!
جایزه سوم به هنرپشه گی مکمل فیلم، آقای خاتمی که با بازیگری و خندهای زیبایش همه ما را شیفته خودش کرد....!

البته از سپاه و بسیج هم کمال تشکر را داریم که با امکانات و طراحی صحنه، این فیلم را زیباتر کرده اند....!
البته قسمتها دوم، سوم و چهارم فیلم هم در آینده خواهد آمد با نامهای:
به این خیال باش که اقتصاد خوب داشته باشی...!
آزادی و دمکراسی، هرگز در جمهوری اسلامی جایی ندارد...!
هنوز برای فیلم چهارم نامی برگزیده نشده، لطفا خودتان حدس بزنید...! 

سعید آزاد