تصویری اصل از تبلیغ ویسکی بوشمیلز (این کارخانه از سالِ ۱۷۸۴ میلادی تا به حال ویسکی‌ در ایرلند شمالی‌ تولید می‌‌کند) ـــ که سلطان ناصرالدین‌شاه قاجار را در حالِ تست آن نمایش می‌دهد، سال ۱۸۸۹ میلادی.