مکان: باغهای اطراف اهواز/ مناسبت: سیزده بدر/ زمان: دوران سیاه ستمشاهی!