اجرای آهنگ سلامتی ملّی #ایران که به همت یکی از خوانندگان شهرفرنگ بر روی «یوتوب» پیدا شد!
توضیحات بیشتر در مورد این قطعه ناشناخته را اینجا ببینید:
http://shahrefarang.com/iranian-national-anthem/