خبرگزاری ایرانشهر:

 


وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پمپئو روز یکشنبه ۲۲ جولای ساعت ۶ بعداز ظهر در کتابخانه رونالد ریگان در سیمی ولی کالیفرنیا اظهارات مهمی در پشتیبانی از صدای ایرانیان ایراد حواهد کرد.

برو به آدرس