آنتی استعمار:

به زودی شبکه خبری فارسی زبان ایران اینترنشنال در ماهواره های هاتبرد، یوتلست۷ و اکسپرس ای‌ام۶ (یاهست اکسترا) روی ایر خواهد رفت. تعدادی از مدیران و کارکنان شبکه های خبری شناخته شده فارسی زبان همچون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا از بنیانگذاران این شبکه می باشند. +
اما واقعیت تاسیس این رسانه چیست؟
شبکه ای خبری سیاسی ایران اینترنشنال با حضور برنامه سازان اصلاح طلب سابق بی بی سی  نفر اول اين تلويزيون منظرپور و نفر دومش هم رمضانپور است...

برو به آدرس