هرانا:

دو متهم جرائم “مواد مخدر”، امروز در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند.

رییس کل دادگستری استان گیلان، احمد سیاوش پور افزود: “این ۲ متهم در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند."

عکس یکی از اعدام های روزانه در ایران

برو به آدرس