Footballitarin:

فقط سوالهای چرت پرسید. مخصوصاً دژاگه و قوچان نژاد چون ایران بزرگ نشدند، به اینجور سوال‌ها هم عادت ندارند، و نمی‌دونن چطوری باید جواب همچین خبرنگار شاسکولی را بدند!

برو به آدرس