دویچه وله:

رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه غرب درباره زن را "کلیشه‌ای و متحجر" خواند و گفت باید از آن "در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم." او می‌گوید زن را نباید جدا از مسئله خانواده بررسی کرد.

علی خامنه‌ای معتقد است اگر می‌خواهیم نگاه‌مان به مسئله زن، "سالم، منطقی، دقیق و راهگشا" باشد باید "از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم."

برو به آدرس