اخبار روز:

متن کامل پیش نویس لایحه قانون تاسیس و فعالیت احزاب در ایران از سوی وزارت کشور دولت روحانی منتشر شده است. در این لایحه علاوه بر لزوم التزام صریح به ولایت فقیه، کلیه ی مخالفان این حکومت همچنان از داشتن حزب و فعالیت در حزب محروم مانده اند.
خبر تهیه و انتشار پیش نویس لایحه قانون تاسیس و فعالیت احزاب در ایران توسط وزارت کشور، در خبرگزاری های دولتی و روزنامه های رسمی درج شده است. متن کامل پیش نویس در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده است. در این لایحه در تبصره ۵، ماده ۲ که مربوط به تاسیس احزاب می باشد، التزام صریح به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از شروط کسب اجازه فعالیت احزاب در نظر گرفته شده است. در این تبصره آمده است: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
این لایحه تشکیل حزب و فعالیت در آن را برای مخالفین جمهوری اسلامی - از چپ تا راست - ممنوع اعلام کرده است.
ماده ۵ ﺍین لایحه ﻛﻠﻴﻪ مقامات حکومت پیشینن، اعضای گروه های مخالف، محرومین از حقوق اجتماعی و اعضای موثر «احزاب منحله» را از تشکیل و فعالیت در احزاب منع کرده است.
مطابق لایحه ای که وزارت کشور منتشر کرده، فعالیت حزبی در ایرن کماکان در اختیار هواداران جمهوری اسلامی و «نورچشمی» و «خودی» ها باقی ماند.
متن کامل پیش نویس لایحه: ...

برو به آدرس