محمد قائد:

با اعلام نتایج انتخابات، اصحاب جراید به سراغ اهل نظر می‌روند.  مطلب باید یکی‌دو ساعته به دفتر روزنامه برسد و پس از تأیید برای چاپ برود.  شبیه مواد خوراکی فریزشده و آمادهٔ طبخ.  روغن را در ماهیتابه داغ کنید، غذا آماده است. 

 

گرچه تا روز قبل و حتی چند ساعت پیش اوضاع در غبار و مه و پشت پردهٔ‌ دود بود و پیش‌بینی نتایج ناممکن می‌نمود، اکنون صاحب‌نظر همانند دانای کل صحبت می‌کند و تردیدی در بصیرت بیست‌بیستم خویش ندارد.

 

محتوای همیشگی بیشتر اظهارنظرهای دقایق آخر ‌تقسیم جماعت به پائین خیابان انقلاب و بالای خیابان انقلاب و چسبیدن به تفاوتهای رأی‌دهندهٔ روستایی و شهری است: پائین‌شهری و روستایی درغم نیازهای اولیهٔ زندگی‌ از قبیل غذا و لباس و مسکن است اما شکم‌سیر بالای انقلاب شش‌دانگ فکرش دنبال موضوعهایی فانتزی و الکی از قبیل فشن و استرچ و ساپورت و آزادی بیان و حقوق بشر‌ می‌رود.

برو به آدرس