طراحی، تبلیغ و تولید عروسک، لباس، مانکن، تابو و… بی حجاب، بد پوشش، بی عفت، برهنه

بار اول: ضبط ابزار ارتکاب جرم + ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۲ برابر درآمد حاصل از ارتکاب جرم (هرکدام که بیشتر بود) + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی

بار دوم و بعد از آن: ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۳ برابر درآمد حاصل از ارتکاب جرم (هرکدام که بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲سال ممنوعیت خروج از کشور  + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی

-اگر سازمان یافته باشد:

جزای نقدی از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان (بسته به مرتبه ارتکاب جرم) + ۶ ماه تعلیق مجوز فعالیت

* واردات لباس، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو  مروج بی‌حجابی، برهنگی، بی عفتی و بدپوششی ممنوع است.