کارتون: پروانه ایزدخواست: در روز‌هایی که ادارات استان‌های کشور به واسطه کمبود گاز کارشون به تعطیلی کشیده بارها یاد سخنان مسئولین میفتیم که مسئله کمبود گاز و زمستان پیش روی اروپا رو به سخره گرفتن و با کنایه در مورد اون صحبت کردن، اما حالا سر خودمون اومد و آقایون سکوت پیشه کردن…