تابلو

سرباز وطن

جمشید دانایی فر یکی از مرزبابان ربوده شده توسط  “جیش العدل”  کشته شد.
در خبر ایرنا به نقل از برادرجمشید نوشته شده است، او دوسال پیش ازدواج کرده و نخستین فرزندش ۱۰  روزه است و هنوز پدر و فرزند، یکدیگر را ندیده بودند.
در تاریخ ۸ اسفند ماه ۹۲ سایت انتخاب با انتشار خبر توییت شده توسط گروه تروریستی “جیش العدل” که ۵ مرزبان ایرانی را از روز هفدهم بهمن به گروگان گرفته است، نوشت: این گروه ادعا کرده که قصد کشتن یکی از سربازان را دارد.