عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ اسفند ۱۳۹۳

ببینید و لذت ببرید

اینه. محصول ۴۰ سال نظام اسلامی در ایران. لطفا استمرارطلبان دلیل بیاورند که نامه جعلیست تا آبروی نظام حفظ شود.

 

مجلس حیوانات اسلامی

فضلهٔ مذکور زهرا سعیدی نماینده مبارکه اصفهان است. قربانی مرضیه ابراهیمی است.

 

زرررر زدن در حد تیم ملی

حالا توی دین و مسلک تشیع گفتن دروغ مصلحتی بگین. اوکی. اسلامه دیگه. اما دیگه نگقتن ملت را اینقد احمق فرض کنید. چهل ساله که با افتخار آرزوی نابودی اسراییل را میکنند. حالا توی روز روشن میاد میگه ما کی گفتیم اسراییل را نابود میکنیم؟ من نمیدونم روز قدس کجا بودن این آقا؟ امکان نداشت توی یک مستراح یک جا در حال گوزیدن باشی و صدای مرگ بر اسراییل گفتن این آقایون از پنجره به گوش نرسه.  

 

بیشتر