عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ اسفند ۱۳۹۳

ببینید و لذت ببرید

بجنگید وخیال همه را راحت کنید

مجلس حیوانات اسلامی

صدای امریکا: کشف دوای سرطان

روحانی ضد مولانا و حافظ

اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ...

حکومت بول و عورت

حتی رییس جمهورتان @HassanRouhani به ۴۰ سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیازی نبود اینطور باشد،...

DW: درگیری نظامی میان نیروهای تحت حمایت ایران و روسیه در سوریه

زرررر زدن در حد تیم ملی

بیشتر