به مرد ایرونی‌ باید صد بار بگی‌، ولی‌ باز هم کاندوم نمیذاره.

میگه: "حالا یکم میمالم دمش ... بذار یه کوچولو سرشو بکنم اون توو ... یه دقه می‌کنم و زود در میارم ... آخ ببخشید آبم اومد!"

آقا جون، این هم واسه شما خوبه و هم برای من.

میگه: "خدا وکیلی، هم شما سالمی و هم من، پس کاندوم واسه چیه؟"

آقای عزیز، من از کجا بدونم که شما سالمی؟ کاندوم بذار دیگه!