بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده لنگرودی، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ آخرین در اینجا.

امروز ۴۲ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده در اعتصاب غذا هستند.

بالا از نوشته سه سال پیش است که در باره بانو ستوده تقدیم شد. از آنزمان بدلیل فشار بین المللی، فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن مجبور به رها کردن بانو ستوده از اسارتگاه شدند ولی این رهایی بدان معنی نیست که تلاش برای خاموش کردن بانو ستوده خاتمه یافته. نخیر، الان بقول همسر ایشان، رضا خندان، از راه فلج اقتصادی کردن وارد شده اند.

ساختمان محل کار رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز گذشته توسط پلیس امنیت پلمپ شده است، رضا خندان میگوید:

" می خواهند من و نسرین ستوده، فلج اقتصادی شویم."

البته رئیس جمهور و وزیر امورخارجه فاشیست ها که این روزها در نیویورک قرار است درِباغ سبز به جهان آزاد نشان دهند با همکاری لابی هایشان مانند نایاک، نازنیان استقرار داده شده در خارج، چپولان کاپوچینو نوش و دیگر از ایندست شیفته جات "اصلاح" و تداوم فاشیسم این تلاش برای فلج اقتصادی کردن بانو ستوده و همسر ایشان را میاندازند به گردن "تندروها" وسلام نامه این ستم هم شد تمام.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

عکس بالا؛ بانو ستوده در دستبند و همسر ایشان رضا خندان

به احتمال بسیار زیاد، سخنرانی اخیر بانو ستوده ساکن تهران از طریق ویدیو کنفرانس در نشست فوروم دموکراسی آتن دلیل این تلاش فاشیست های "اصلاح طلب" و غیره در فلج اقتصادی کردن ایشان میباشد: