حالا که آقای مشیری اینهمه به مناظره با رضا پهلوی اصرار دارد پیشنهاد می‌کنم این مناظره به زبان انگلیسی و  با پوشش رسانه‌ای گسترده انجام شود تا بقیه جهانیان هم از دانش و آگاهی وسیع و فن بیان عالی استاد مشیری بی‌بهره نمانند.  شکی نیست که استاد با توجه به حصور چند دهه‌ای در ایالات متحده از تسلط بالایی در سخنرانی و بیان نظر به زبان کشور محل اقامت خود برخوردار هستند.