روزنامه خراسان گزارش داده:

"خواننده زیرزمینی معروف به حسین ابليس (عکس ↑)  در عمليات مشترک پليس امنيت عمومی و امنيت اخلاقی خراسان رضوی دستگير شده است.

اين جوان ۲۷ ساله با راه اندازی يک استوديو با تجهيزات کامل در منطقه ای از مشهد به فعالیت های خود ادامه می دهد و ماموران انتظامی در ادامه عمليات، محل تهيه آلبوم های اين خواننده زيرزمينی را نيز مورد بازرسی قرار دادند که تعداد زيادی آلات و ادوات موسيقی رپ و پاپ و همچنین لوازم خوانندگی را توقیف کردند."

 

بدینوسیله این عملیات مشترک فتح الفتوح دستگیری "حسین ابلیس" مرتکب به خواندن موسیقی رپ و تهیه تعداد زیادی آلبوم از عمل قبیحه خود و گردآوری آلات و ادوات آن کردار شنیع را  به سرداران و مأموران جان برکف نیروهای جورواجور انتظامی شادباش گفته میشود.

جسارتاً از سرداران جان برکف سئوال میشود که  "لوازم خوانندگی" توقیف شده همان حنجرۀ خاطی حسین ابلیس است یا آلت جُرم دیگریست که با دیگر آلات و ادوات موسیقی که به غنیمت سرداران درآمده  اند توفیر دارد؟

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک