به یه دونه باد موافق که شانس برگشت منو در به آغوش کشیدن سیلندر کوروش روی تخت‌طاووس افزایش بده، احتیاج فوری دارم. داوطلبین با مامانم که داره روی پشت‌بوم مریم جون اینا رقص هپی میکنه تماس بگیرن. 

امضا: رضا جون