یکی از بسیجیان بدر و خیبر که مدتی است از او بی خبریم!

 

 

اگر از احوالات ایشان خبر دارید امت شهید پرور و همیشه در صحنه را از نگرانی در بیاورید.