پدربزرگم عبدالرضا جاوید از مدیران ارشد شرکت نفت ایران و انگلیس بود. در این سند بتاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۲۷ (اول سپتامبر ۱۹۴۸) که از او باقی مانده، «با مسرت خاطر» به کارمندی به نام عبدالرسول احسن اطلاع داده شده که حقوق ماهیانه اش به ۳۲۰۰ ریال افزایش پیدا کرده و فوق العاده اش ماهیانه ۳۲۰۰ ریال اضافه شده است. با تشکر از عمویم بهمن جاوید برای ارسال این سند.