به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد، توله سگی‌ کره خری می‌رسد.

از برکت نایب امام زمان در کره زمین و دار و دسته دزد و جنایتکارش همه چیز داشتیم جز یک مشت ‌ایرانی ناز نازی! از قرار امید جان دانا، رهبر آریا مهدیان مقیم استکهلم و حومه که در پشت نقاب `اپوزیسیون`  یک تنه با تمام مخالفین جمهوری اسلامی در افتاده کم نبود که جیسون  جان جرجانی  مقیم نیو جرسی هم بهش اضافه شد.

 جیسون جان، بر خلاف امید جان زیاد هم اهل تقیه نیست و روک و راست و بدون رو در واسی به نمایندگی از امت  آریا مهدی مقیم ترنتون و حومه پشتیبانی خود را از مرحوم مغفور آدولف هیتلر اعلام کرده و خواهان زندانی کردن تمام مسلمین امریکایی در یک اردوگاه کار به مدل آشویتز هم شده!

نقطه مشترک این دو ناز نازی وطنی و پیروانشان  همون حماقت و بلاهتشان هست. این کودن‌ها اگر ذره‌ای از ایدئولوژی هیتلر و موسولینی آگاهی‌ داشتند، متوجه این طنز تلخ مشدند که از دید ایدئولوژی نازیسم جفتشان به علت نژاد اسیایشان  اصلان انسان حساب نمیشوند و در یک نظام نازی، جفتشان پس از یک مدت کار اجباری در همان اردوگاه‌های کار اجباری از طریق اتاق‌های گاز به بهشت آریا مهدیان دوازده امامی ارسال خواهند شد...........