بنده از سیاست میاست, چیزمیز زیادی سرم نمیشه؛ و فقط از این صحبتایی که اینور اونور میشنوم پیش خودم یه جورائی نتیجه گیریهایی میکنم که یکیشو میخوام اینجا بگم... من راستش رو بخواین زیادم باورم نمیشه که ترامپ یا نتانیاهو یا اون یکی فلانکسک در اروپا, چندانهم دغدغه "مردم ایران" و " کمبود و یا بهتر بگیم, نبود حقوق دموکراتیک" برای ملت ایران رو داشته باشن... اینجوری که من توی تلویزیون دیدم, این بابا, ترامپ در عربستان, همچین زیادم مساله ای با ساختار غیردموکراتیک که سهله, با نوع "حکومت حتی  بدوی"هم  نداره... یعنی میخوام اینو بگم که این خارجیا, چه آمریکائی, چه اروپائی, چه اسرائیلی, چه فلان, همینکه دست حکومت بوگندوی آخوندی رو از منطقه کوتاه بکنن و توان هسته ای و اهرم های حماس و حزب الله را از کار بندازند, براشون کافیه و دیگه کاری با اینکه حکومت اونموقع, زخم خورده ودرنده تر شده آخوندی چه برسر ملت بیچاره  خواهد آورد, نخواهند داشت... اینا تموم دردشون اینه که مسائل ملی خودشون رو حل و فصل کنن... که البته باید هم اینجوری باشه... به اونا چه مربوط که ما نه سازمانشو داریم, نه برنامه شو, نه آدمشو و اصلا نه دیدگاه مشخصش رو که بتونیم مملکت رو از چنگ حکومت آخوندی خلاص کنیم... برای اونا چه فرقی میکنه که شیروفلکه چاه های نفت دست کدوم پفیوز "بیخطری" باشه؟ اونا هیچوقت خودشونو برای این ناراحت نمیکنن که ما ملت "پرادعا", در طول تاریخ,  لیاقتمون از حد شاه و شیخ  فراتر نرفته... اینارو میخواستم بگم... همین...