نقاش کاریکاتور در حرم پادشاه

 

 

 

 

نمایشگاه در گالری فلامل در پاریس

نمایش گالری در اندازه بزرگ