خبرنگار امرداد-بهروز ساساني :

 

دانش‌آموزان و آموزگاران دبستان دخترانه‌‌ي گيو همراه با پدر و مادرهايشان ديروز 9 بهمن‌ماه به پيشواز جشن سده رفتند. 

در اين جشن كه با همياري انجمن اوليا و مربيان گيو برپا بود، اسفنديار اختياري، نماينده‌ي زرتشتيان در مجلس، رستم خسروياني، فرنشين انجمن زرتشتيان تهران، رستم وحيدي، پژوهشگر زرتشتي، كورش وفاداري، نقاش و نويسنده‌ي زرتشتي و... باشنده بودند. هريك از سخنرانان به شادباش جشن سده پرداخته و گوشه‌اي از فلسفه‌ي اين جشن را بازگو كردند.

آتش سده ديروز با سرپرستي پدرام سروشپور، از روحانيان زرتشتي و همراهي گروهي از دانش‌آموزان زرتشتي روشن شد.
------------------------------------

ویکیپدیا: جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه در فاصله چهل روز از یلدا و پنجاه روز مانده به نوروز بر‌گزار میشود. جشن سده جزو جشنهای برابری روز و ماه نیست و تنها با تعیین فاصله از یلدا و نوروز تعیین میشود. در اشارات تاریخی گاه در پنج بهمن و پانزده بهمن به جشن سده اشاره شده است.[۱]

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ