عماد نعمت اللهی عکاسی در ژانر نجوم هنری است. او قریه به قریه و کوه به کوه به دنبال ثبت رد ستارگان در آسمان ایران گشته است. حاصل سه سال سفرهای گوناگون این عکاس به نقاط مختلف ایران، این گزارش تصویری است.

 دویچه وله

 

 

 

 

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ