گفت‌‌وگو با علی‌حسین قاضی‌زاده، ایران‌اینترنشنال درباره امنیتی شدن شرایط بحرانی گرمایی در کشور و تعطیلی ده‌ها شهر ایران