در ششمین روز از جشنواره فیلم کن گروهی از سینماگران ایرانی روی فرش قرمز رفتند و با حضور دبیر این جشنواره شعار «نه به اعدام» و «زن زندگی آزادی» سر دادند

گزارش کیمیا قربانی، ایران اینترنشنال