بازیگران: احسان میرحسینی، شقایق شوریان، کاوه آهنگر، ژیلا شاهی، باران رسول‌اف، دریا مقبلی، محمد ولی‌زادگان، مهتاب ثروتی، محمد صدیقی‌مهر و...

کارگردان: محمد رسول‌اف

چهار داستان از چهار شخصیت را روایت می‌کند که در معرض یک انتخاب اخلاقی غیرقابل‌تصور، اما ساده قرار می‌گیرند، انتخابی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر روابط و همه زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد...