شیرین عبادی در سخنرانی در پارلمان اروپا به مناسبت روز جهانی گفت: «اعتراضات در ایران ادامه دارد و هدف معترضان تغییر حکومت و قانون اساسی است چون این حکومت قابل اصلاح نیست.» او همچنین افزود ما خواهان حکومتی هستیم که در آن دین از سیاست جدا باشد.