پرستو فروهر از خاطرات سفر به ایران برای بیست‌وچهارمین سالگرد کشته‌شدن پدر و مادرش می گوید