تعدادی از آزادی‌خواهان مبارز ایرانی ساکن کانادا روز یکشنبه هجدهم دی وارد محل یک مراسم حکومتی ـ نمایشی مزدوران و جیره‌خواران جمهوری اسلامی در این کشور که به اصطلاح برای قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شده بود، وارد شدند و افراد این رژیم را که در آن‌جا بودند، مفتضح کردند. 
 
یکی از آزادی‌خواهان در این اقدام شجاعانه، به دست مزدوران رژیم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.