بعد از اینکه ایلان ماسک، مالک جدید توییتر، حدود نیمی از کارکنان این شرکت را اخراج کرد، کارشناسان گفتند که این شبکه ‌اجتماعی ممکن است دیر یا زود کارایی خود رو از دست بدهد. این موضوع بسیاری از کاربران، به ویژه آنان که در کشورهایی با رژیم‌های سرکوبگر مثل ایران زندگی می‌کنند را نگران کرده است.