راديو فردا

روز سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه، کمی دورتر از محل اقامت ابراهیم رئیسی در نیویورک، اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نشستی را با حضور چند زندانی سیاسی سابق و همچنین نزار زکا و کایلی مور گیلبرت دو تبعه خارجی که در ایران در زندان بودند، برگزار کرد. چهره‌هایی که با استناد به قانون محافظت از قربانیان شکنجه در آمریکا، علیه ابراهیم رئیسی شکایت کرده‌اند. فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتری را از این نشست گزارش می‌کند.