وریا غفوری ۳۵ ساله شد. کسی که جدا از تلاش برای موفقیت در فوتبال، به چهره‌ای محبوب عموم هم تبدیل شده است. وریا غفوری که به جایگاه خود همچون پلی برای بیان دغدغه‌های مردم می‌نگرد، امروز هم پنهان نمی‌کند که سوگوار مهسا است. این ویدیو به مناسبت تولد این فوتبالیست بازنشر می‌شود.