مریم صفاجو یک شهروند بهایی ساکن آمریکاست که با نقاشی‌هایش،‌ آزار و اذیت بهاییان در ایران را به تصویر می‌کشد. او که چند سالی است از ایران خارج شده، روایت نقاشی‌هایش را برای برنامه آپدیت بی‌بی‌سی فارسی فرستاده و می‌گوید هدفش از این کار آگاهی‌سازی و درک کردن درد و رنج بهاییان ایران برای کسانی است که چیزی درباره آن نشنیده‌اند.