مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال در نیویورک گزارش می‌دهد.