بی بی سی: رهبر جمهوری اسلامی میگوید برخورد با زنان باید متین و منطقی باشد، در گفتگویی با محمدجواد اکبرین میپرسیم آیا کسی جز خود او مسئول این برخوردهاست؟ با شقایق نوروزی درباره فشارهای حکومت بر معترضان به آزار و خشونت جنسی در ایران صحبت میکنیم. و با رویا برومند درباره تازه ترین گزارش سازمانهای حقوق بشری از اعدام ۲۵۱ نفر در ایران تنها در شش ماه اول سال میلادی بیشتر صحبت میکنیم.

مجری برنامه آناهیتا شمس بود و تهیه کننده ان شایا صلح جو