چهار اردیبهشت ۱۳۰۵: رضاشاه در تالار سلام کاخ گلستان تاج بر سر می‌گذارد. سلسله قاجار تمام و دودمان پهلوی کار خودش را آغاز می کند ... اما او نمی‌داند از چند سال پیش شبکه گسترده‌ ای از جاسوسان روس تمام ارکان حکومت را گرفته‌اند ... شبکه‌ای بزرگ از جاسوسان خبره. تشکیلاتی وسیع که به دستور مسکو ایجاد شده و زیر نظر یک فرد می‌چرخید: گئورگی آقابکُف ...