برنامه این هفته از رادیو همراه در لس‌آنجلس... طنز در ایران، یادواره ایرج پزشکزاد، به یاد حافظ و گفتگو با مهمان ویژه رضا معینی ویراستار کتاب نقد و بررسی فیلم دایی جان ناپلئون.