ايران اينترنشنال

گفت‌وگو با آلان فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی.