هم‌زمان با پخش قسمت‌هایی از آنچه اعترافات تلویزیونی حبیب فرج الله کعب خوانده شد، وزارت اطلاعات ایران بازداشت او را تایید کرد. حبیب فرج الله کعب، رهبر پیشینِ جنبش النضال یا جنبشِ عربیِ آزادی بخش الاحواز بود. این جنبش که فعالیتش را از سال ۱۳۸۴ شروع کرده می‌گوید برای استقلال خوزستان مبارزه می‌کند. اطرافیان آقای فرج‌الله کعب می‌گویند وزارت اطلاعات او را در ترکیه ربوده و به ایران برده است. توضیحات بیشتر از شهریار صیامی...