ایران اینترنشنال

در این مستند به روستای مبارکه در حوالی یزد می‌رویم تا با اهمیت انار در فرهنگ ایران آشنا شویم.