جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه نخست: سازمان مجاهدین خلق مهمانان: اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، حنیف حیدرنژاد برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ می ۲۰۲۰