آلترناتیو یا جایگزینی یک حکومت , مردمسالار است نه سلطنت، و نه مذهب
​امیر حسین لادن - پژوهشگر - نویسنده و تلاشگر سیاسی ​